Liberalerna Tjörn

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Västsverige

Facebook

Liberalerna Tjörn

Startsida - Tjörns kommun

Tjörn har Tredje bästa grundskolan i Västra Götalandsregionen

Tjörn fanns på en tredje plats i Västra Götaland när Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom med sina Öppna jämförelser för grundskolorna i landet den 6 december. Totalt i landet blev placeringen 59, en klättring med 41 platser.

De tre sammanräknade resultaten som SKL räknar in i rankningen är: Elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen, meritvärde för elever och andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen. Samtliga resultat är för årskurs 9.

– Jag är stolt och glad över alla professionella medarbetare som stimulerar och undervisar eleverna så att de presterar på den här nivån, säger Lena Eriksson, förvaltningschef för barn- och utbildning. Här på Tjörn finns en lång historia av väldig hög kvalitet i skolan och det tänker vi behålla, fortsätter Lena Eriksson.

– I våra egna jämförelser och utvärderingar har vi sett att elevernas resultat i skolan ökade på många områden läsåret 2017/18, säger Dan Christoffersson, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen. Jag tycker framförallt att trenden som visar att det är en större andel elever som når kunskapskraven, får godkända betyg samt godkänt i de nationella proven är glädjande. Det visar att personalen i våra skolor arbetar målmedvetet för att så många elever som möjligt ska nå så långt som möjligt.

Fakta – elevresultat 2018 i Tjörns grundskolor
I jämförelse med 2016/17 har de flesta resultat förbättrats läsåret 2017/18
• Andel elever i åk 1-5 som bedöms ha minst ”godtagbara kunskaper i alla ämnen ökar i samtliga årskurser utom årskurs 2.
• Andel elever som når E i NP i åk 3 ökar (svenska och matematik). Större andel deltar.
• Andel elever som når E i NP i åk 6 ökar (svenska, engelska och matematik). Större andel deltar.
• Andel elever som når E i NP i åk 9 ökar (svenska, so-ämnen och no-ämne). Större andel deltar.
• Andel elever i åk 6 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
• Andel elever i åk 7 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
• Andel elever i åk 9 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
• Det genomsnittliga meritvärdet för Tjörn ökar.
• Det genomsnittliga meritvärdet för Bleketskolan ökar.
• Det genomsnittliga meritvärdet för Häggvallskolan ökar.
• Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ökar.

Även andel elever i åk 8 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen minskar i jämförelse med läsåret 2016/17. Betygsskalan är A-F.

Du kan själv ta fram statistik!
På tjorn.se/kommun och fliken kommun & politik/Kvalitet och jämförelser/Öppna jämförelser/Öppna data, våra resultat kan du enkelt se och ta fram resultat för olika skolor. Enklast är om du skriver in Öppna data i sökrutan på tjorn.se så kommer du till rätt sida direkt. Databasen du kommer till heter Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och innehåller samlad statistik om flera tjänster som kommuner och landsting har. Statistiken i Öppna jämförelser – Grundskola baseras på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån.

Mer om SKL:s Öppna jämförelser i Grundskolan
Undersökningen visar att andelen niondeklassare i hela landet som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet för både pojkar och flickor samt andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen.

– Även om vi i årets rapport kan se att skolresultaten har förbättrats så ska vi inte förbise att statistiken visar på fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, till exempel kopplat föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger Sveriges kommuner och landsting.

Startsida - Tjörns kommun

Lördag 13 oktober 2018 – söndag 5 maj 2019

Ledarskapsakademi för kvinnor

Ledande liberaler

Martin Johansen Martin Johansen
Kommustyrelsens ordförande
Mejla Martin

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.